Kwaltiteitsbeweging onderwijs

Het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Hoewel dit primair een verantwoordelijkheid is van het Primair Onderwijs zelf, kan de buurtsportcoach scholen ondersteunen op het gebied van bewegingsonderwijs en zich ook bezighouden met kinderen metovergewicht, MRT en de verbinding tussen schools- en naschools aanbod.
Deze activiteit wordt ingezet om het bewegingsonderwijs op de PO-scholen op een hoger niveau te krijgen en het aantal beweegmomenten structureel te verhogen.

Activiteiten en projecten:

 • Scholing / coaching groepsleerkrachten bij verbeteren bewegingsonderwijs. Scholen krijgen de mogelijkheid hun groepsleerkrachten te laten coachen bij de gymlessen.

 • Meedenken over en ontwikkelen van doorlopende (eenvoudige) leerlijn.
  Scholen krijgen de kans nieuwe kennis te benutten voor hun Leerplan ontwikkeling. Vanuit het programma fit@school kunnen we dit aanbieden.
 • Derde beweegmoment (voor/in/tussen/na schools)
  Buurtsportcoaches hebben in schooljaar 2015-16 op diverse scholen pleinactiviteiten geïntroduceerd. Intentie is hiermee door te gaan. In 2017-2018 wordt de samenwerking gezocht met Lunchkidz.
  Doel: kinderen spelen en bewegen meer op het speelplein; ook zelfstandig.
  Voorbeeldlessen verzorgen (evt. in samenwerking met sportaanbieders)
 • ‘Trainers voor de Klas’; aanbieden/ promoten van hun sport in het onderwijs. Inventariseren bij de scholen en sportverenigingen wie er mee wil doen aan het programma en het daarna helpen op te zetten. De rol van de buurtsportcoach hierin is een initiërende en verbindende. De sportverenigingen zorgen zelf voor het aanbod en de uitvoering. Hiermee worden verenigingen ook gestimuleerd in hun professionalisering.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.