UPDATE JULI 2021

Sporten of bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Dat is nog niet zo. Verenigingen, sportaanbieders maar ook individuen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Wellicht wilt u of uw organisatie of vereniging een activiteit opzetten om deze kloof te dichten? Of wilt u voor een bepaalde doelgroep aanbod generen? Het Lokaal Sportakkoord kan hierin ondersteunen op financieel gebied maar ook in het delen van kennis en netwerk. Wij zijn op zoek naar initiatieven waarmee we ‘maatschappelijke doelen behalen via sport’.

Enkele voorbeelden van aanvragen die al goedgekeurd zijn:

Vanaf heden is het voor iedereen mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Lokaal Sportakkoord. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website:  https://www.heuvelrug.nl/initiatieven-lokaal-sportakkoord

Voor meer informatie of vragen over het lokale Sportakkoord kunt u terecht bij maikel@heuvelrugsportiefengezond.nl

———-

Bekijk hier het volledige Sportakkoord van de gemeente Utrechtse Heuvelrug:  Sportakkoord-Utrechtse-Heuvelrug-Publieksversie

Toelichting Sportakkoord:

In de Utrechtse Heuvelrug is een traject uitgezet om de gezamenlijke ambities te vertalen in een lokaal Sportakkoord. Het proces om hiertoe te komen is in de tweede helft van 2019 in gang gezet onder leiding van de sportformateur. Aan alle betrokken partijen is het Nationaal Sportakkoord gepresenteerd en er is een toelichting gegeven op de kansen die er zijn voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In een interactief proces hebben verschillende partijen een bijdrage geleverd aan het lokale sportakkoord. Partijen worden uitgedaagd en geïnspireerd om hun ambities in de komende jaren te realiseren. Dit sportakkoord is daar een uitwerking van.

Het Sportakkoord zal er mede toe bij dienen te dragen dat de sport en de sportverenigingen een sterke partner blijven voor de gemeente in het licht van deze ontwikkelingen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de ambitie een gemeente te zijn waarin het goed sporten is. Ook in de toekomst. Jong en oud moet hier goed kunnen (blijven) bewegen. Het sportakkoord moet verbindingen scheppen tussen verenigingen, onderwijs en sociaal domein. En met name door de vergrijzing en de verschuiving naar meer individueel sporten is het belangrijk te focussen op duurzame verenigingen die de switch kunnen maken naar onder andere een meer open club aanpak.

Financiële middelen

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie uitvoeringsbudget beschikbaar. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat € 30.000,00 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021. Voor de sportverenigingen zijn er extra middelen en ondersteuning beschikbaar om de ambities waar te maken. Er is een bedrag van € 10.500,00 beschikbaar voor 2020 en eenzelfde bedrag in 2021 in de vorm van services voor deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of training. Al met al is er keuze uit meer dan 200 vormen van ondersteuning voor besturen, trainers, coaches, scheidsrechters, e.d.

De beschikbare middelen voor het lokale sportakkoord zijn bedoeld als een impuls om een beweging op gang te brengen. Het bedrag is ontoereikend om alle ideeën die voortkomen uit de speerpunten te financieren. Daarom is het van belang om met elkaar te kijken hoe zo veel mogelijk ideeën te realiseren die bijdragen aan de speerpunten van het sportakkoord op de Utrechtse Heuvelrug. Waar mogelijk is het verstandig te zoeken naar cofinanciering.