Sportclub 3.0

Hier kijken we samen met een vereniging kijken of en hoe er meer aandacht besteed kan worden aan een gezonde leefstijl. (Bijvoorbeeld in de sportkantine en tijdens toernooien). Onderstaande activiteiten hebben in het verleden een goed resultaat opgeleverd.

Themabijeenkomsten:
Deze zijn vraaggericht, per tak van sport of per dorp. Wij kunnen langs komen om verenigingen hierin te ondersteunen.
Nieuw sportaanbod:
Ontwikkelen nieuw sport- en beweegaanbod en/of verbeteren/promoten van het bestaand verenigingsaanbod voor kwetsbare, inactieve jeugd en ouderen.
Verbinden:
Het leggen van verbindingen en samenwerking met andere organisaties en verenigingen met het doel nieuw sport- en beweegaanbod te ontwikkelen of aanbod te verbeteren gericht op kwetsbare, inactieve jeugd en ouderen .

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.