Informatieavond Vrijwilligersorganisaties
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank.

Een informatieavond over de AVG?

Vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden van stichtingen, verenigingen en initiatieven die meer willen weten over de AVG zijn van harte welkom.

Ronald Hetem van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) geeft uitleg over de wet en hoe vrijwilligersorganisaties hiermee om kunnen gaan. De NOV heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee je de eigen vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig kunt maken. Ronald heeft veel ervaring met vragen die leven bij kleine en grote organisaties. Ook Serena Kramer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is aanwezig om vragen over wet en regelgeving rondom de AVG te beantwoorden.

Waar en wanneer is de informatieavond?

Woensdag 12 september
Kerkplein 2 – Cultuurhuis Doorn
Van 19.15 – 21.30 uur

Welke vragen kunnen er spelen?

 • Mag je een kopie van een ID bewijs vragen aan de vrijwilligers?
 • Hoe beveilig je persoonsgegevens?
 • Is de manier waarop onze organisatie adressen bewaart veilig?
 • Moet ik vrijwilligers of leden informeren wat we met hun persoonsgegevens doen?
 • Hoe zit het wanneer de organisatie aan vrijwilligers een VOG vraagt?
 • Zijn er voorbeelden van privacy beleid beschikbaar?
 • Moet ik mij zorgen maken over boetes?
 • Hoe kun je het beste omgaan met het maken en opslaan van foto’s?

Extra informatie

De informatieavond is gratis. Per organisatie kunnen twee personen zich aanmelden.
Graag opgeven bij: Tineke Eendebak, tineke.eendebak@samenopdeheuvelrug.nl
De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de sociaal makelaars van het Sociaal Dorpsteam organiseren deze avond.

Programma:

 • 19.15 Inloop
 • 19.30 Start
 • 21.00 Borrel
 • 21.30 Afsluiting