Volwassenen / Senioren

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Goed om te weten: een GLI wordt door bijna alle zorgverzekeringen vergoed en valt niet onder het eigen risico.

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.

Alleen erkende programma’s worden vergoed door de zorgverzekeraar. Op de Utrechtse Heuvelrug worden op dit moment de programma’s COOL en BeweegKuur aangeboden.

De huidige leefstijl van de deelnemer is het uitgangspunt. De regie ligt bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning van een leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden vervangen door gezondere alternatieven. Op het moment dat de doelstelling stapsgewijs is behaald worden nieuwe doelstellingen geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Er wordt tevens aandacht besteed aan terugval omdat dit hoort bij het veranderproces. De GLI omvat een 2-jarig programma, bestaande uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten.

De huisarts stelt de diagnose of iemand een GLI kan krijgen. De huisarts verwijst diegene dan door naar een GLI in de buurt.
Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar aanbieden.
De buurtsportcoach speelt de rol als verbinder tussen zorg en sport. Deze verbinding wordt belangrijk omdat tegenwoordig meer mensen binnen de GLI verwezen worden naar passend beweegaanbod in de buurt.

Voor de leefstijlcoach, die de deelnemer begeleidt, is de buurtsportcoach het aanspreekpunt over het beweegaanbod in de buurt. Daarnaast is de buurtsportcoach een vaste gastspreker tijdens de groepssessie over beweging. Zo komen de deelnemers op een laagdrempelige manier in contact met het sportaanbod in hun eigen wijk.

Meer weten over de GLI?

Bekijk dan de filmpjes hieronder. In elk filmpje vertelt een andere specialist én een deelnemer over de GLI wat het inhoudt.

GLI op de Heuvelrug

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er drie aanbieders van de GLI. Dat zijn Fysiotherapie en Beweegcentrum De BosrandSomatic De Fysioclub en Driebergen Fit.

Binnenkort volgen er meer aanbieders.