Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in voor kinderen die niet zomaar op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo, zwemles of theaterles kunnen omdat hun ouders de contributie of het lesgeld niet kunnen betalen. Het is juist enorm belangrijk voor kinderen om mee te kunnen doen. De leerprestaties worden beter, hun zelfvertrouwen groeit en ze maken nieuwe vrienden. Gelukkig kan het Jeugdfonds helpen door het betalen van de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en eventueel de benodigde attributen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal werkteam of schuldhulpverlener. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de contributie of het lesgeld direct aan de club of culturele instelling overgemaakt.

Vanuit het team van de Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond zijn Simonetta en Gert als intermediair inzetbaar. Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen via simonetta@heuvelrugsportiefengezond.nl of gert@heuvelrugsportiefengezond.nl

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact opnemen