Jeugd

JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)

JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) is een landelijke aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

Op het gebied van de diverse leefstijlfactoren zijn verschillende professionals actief. Vaak beperken zij zich tot dat leefstijlaspect terwijl binnen het gezin meerdere factoren een rol spelen en elkaar beïnvloeden. Om gezinnen op weg te helpen wordt de onderlinge samenwerking tussen de diverse professionals en organisaties versterkt en een ketenaanpak wordt opgesteld zodat gezinnen betere ondersteuning krijgen.

Lokaal samenwerken

Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.

Resultaten 2014-2020

In deze factsheet over de JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) in Utrechtse Heuvelrug zijn alle doelstellingen en resultaten te vinden in de periode van 2014 tot 2020. Wij zijn een trotse JOGG-gemeente die zich door middel van extra beweegactiviteiten, voedingslessen en nog vééél meer inzet voor de gezonde jonge generatie!