Verenigingen

Team:Fit vereniging: Een gezondere sportomgeving

De sportvereniging is een omgeving waar mensen in hun vrije tijd komen om te sporten, elkaar aan te moedigen en elkaar te ontmoeten. Een omgeving waar jong en oud in aanraking komt met eten en drinken, roken en alcoholgebruik. Thema’s die momenteel aandacht vragen omdat de behoefte en noodzaak voor een gezondere leefstijl voor iedereen van belang is. Een gezondere sportomgeving draagt daar aan bij en daarom maken steeds meer verenigingsbesturen deze maatschappelijke rol onderdeel van hun beleid.

Team:Fit is een werkwijze van JOGG die sportverenigingen en -accommodaties bij het creëren van een gezondere sportomgeving adviseert en ondersteunt. Het gaat hierbij om het stapsgewijs gezonder maken van het voedingsaanbod, het (gedeeltelijk) rookvrij maken van het sportterrein en het inzetten op verantwoord alcoholgebruik. Binnen Team:Fit werken we samen met o.a. NOC*NSF, sportbonden, verenigingen en gemeenten.

Aanmelden

Iedere vereniging en accommodatie die zich aanmeldt bij Team:Fit, wordt kosteloos begeleid door een Team:Fit Coach en buurtsportcoach en ontvangt inspiratie en tips om aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen ze kennis en ervaringen delen met andere sportverenigingen en -accommodaties uit de Team:Fit-community.

Momenteel hebben we 4 Team:Fit-verenigingen op de Heuvelrug

  • Amerongse Tennisvereniging

  • Tennisvereniging Manger Cats

  • Hockeyvereniging De Haaskamp

  • Omnisportvereniging Amerongen (DVSA, VVH en Hemur Enge)

Vanuit het team van de Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond is Chantal van der Horst het contactpersoon voor de Gezondere Sportomgeving. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen.