Jeugd

Fittesten

anuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het de wens dat wij als buurtsportteam Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond bij alle basisscholen in de gemeente de fittesten afnemen. Deze fittesten zijn anoniem en het gaat er hierbij niet om dat wij individuele resultaten van de kinderen krijgen, maar juist het complete plaatje van de school in verhouding tot andere scholen is enorm belangrijk.

Aan de hand hiervan weten de buurtsportcoaches op welke scholen zij zich in de toekomst moeten richten met speciaal ontworpen projecten. De fittesten kunnen ook een beeld geven van welke klassen binnen een school meer aandacht nodig hebben. Op basis van de resultaten zullen wij met ons buurtsportcoachteam de projecten voor het volgende schooljaar beter op maat kunnen aanbieden. Een voorbeeld hiervan is dat we voor scholen waarbij de leerlingen een lage sportparticipatie blijken te hebben in het volgende jaar meer sportclinics van verenigingen aan kunnen bieden, met als doel dat kinderen kennismaken met verschillende sporten in de omgeving en geholpen worden in het maken van een sportkeuze.

Anoniem

Goed om te weten is dat de fittesten volledig geanonimiseerd zijn. Vanwege de verscherpte privacywetgeving wordt de resultaten nooit gekoppeld aan de individuele leerlingen. Aan het begin van de les krijgen alle leerlingen een nummer toegewezen en met dat nummer zullen zij gedurende de les resultaten verzamelen. Tijdens die les verzamelen de leerlingen gegevens op drie verschillende gebieden: Antropometrie (lengte, gewicht, BMI – dit wordt één voor één gemeten en leerlingen krijgen de gegevens van elkaar niet te zien), Shuttle Run Test (dit meet het uithoudingsvermogen, beter bekend als ‘piepjestest’) en de Sportparticipatie (het invullen van een vragenlijst m.b.t. het uitoefenen van sport).

Hoe verder?

De gegevens die voortkomen uit de testen worden bij ons (Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond) volledig anoniem en veilig bewaard op een server totdat we de resultaten van alle scholen binnen de gemeente compleet hebben. Vervolgens worden de resultaten door de JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)-regisseur onderzocht. Hieruit volgt een plan waarmee de school in samenwerking met de buurtsportcoaches kunnen werken aan de punten waar het nodig is.

Meer informatie? Neem dan contact op met John