Wij hebben weer veel verschillende doelen die we willen behalen volgend schooljaar. Zo willen we de Fit@school op meerdere scholen gaan opzetten, de sportspelkaarten voor in de pauze willen we gaan introduceren en Sjors sportief komt er natuurlijk weer aan.

Daarnaast willen we de verenigingen gaan ondersteunen waar nodig is! Zo hebben we verschillende verenigingen in het verleden geholpen met ledenwerving, meer bekendheid, het verbinden met scholen etc.

Ook voor de oudere is het belangrijk om gezond en sportief te blijven en zullen we meerdere activiteiten voor gaan organiseren. De partners zijn hier in het verleden al veel mee bezig geweest door danscursussen, wandelgroepen en nog vele andere activiteiten voor deze doelgroep te organiseren. Dit gaan we uiteraard doorzetten!

En volgend schooljaar komt special sports wat meer onder de aandacht. We willen hier meerdere activiteiten voor organiseren maar willen ook verenigingen ondersteunen die een aanbod hebben voor deze doelgroep.

Wil je meer weten of kan jouw organisatie onze hulp ergens gebruiken, neem dan contact met ons op. Want wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten en een gezonde levensstijl kan naleven in Utrechtse Heuvelrug.