Op dinsdag 17 december 2019 ontvingen tien leerlingen van de R.K. Daltonschool Valkenheuvel uit handen van buurtsportcoach Gert van de Veen hun certificaat als speelpleincoach. Nadat zij op het schoolplein tijdens de pauze nog één keer onder begeleiding van het buurtsportteam ‘Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond’ activiteiten verzorgde aan de kinderen van de rest van de school, ontvingen zij in de klas hun diploma en hulpmiddelen om tijdens de rest van het schooljaar verder te gaan als speelpleincoach.

Gedurende een vijfweeks traject werden de leerlingen, die graag speelpleincoach wilden worden, begeleid door buurtsportcoaches in de wijze waarop zij activiteiten het beste kunnen aanbieden aan andere leerlingen. Op een vraag van de directrice over wat zij gedurende het traject geleerd hebben antwoordde één van de speelpleincoaches: ‘‘Ik weet nu hoe ik ervoor zorg dat kinderen meedoen met spellen, op een leuke manier samenwerken tijdens pauzes en hoe ik voor een groep moet staan.’’ Dit zijn slechts enkele aspecten die gedurende het traject terug gekomen zijn. Het effect dat het traject tot gevolg heeft bij De Valkenheuvel is volgens buurtsportcoach Gert duidelijk zichtbaar: ‘’Waar kinderen voorheen veel op een negatieve manier met elkaar bezig waren op het schoolplein, zie je nu juist terug dat veel kinderen door het samenwerken tijdens de spellen op een positieve manier met elkaar omgaan.’’

In het nieuwe jaar zal er door de school zelf, de speelpleincoaches en het buurtsportteam gekeken worden naar de wijze waarop dit traject gedurende de rest van het schooljaar doorgezet kan worden. De speelpleincoaches gaan aan de slag met het maken van een schema met daarin wie op welke dag verantwoordelijk is voor het aanbieden van spellen op het schoolplein. Natuurlijk zal de ondersteuning en begeleiding vanuit het buurtsportteam niet helemaal stoppen. Zij blijven betrokken bij de school gedurende het hele school jaar. Hopelijk kunnen zij volgend schooljaar weer nieuwe speelpleincoaches opleiden!

Gedurende de rest van het schooljaar zijn er nog meer scholen die in samenwerking met het buurtsportteam met dit project aan de slag zullen gaan. Het doel van dit project is om er zorg voor te dragen dat er in pauzes op scholen op een veilige, verantwoorde en leuke manier samen met elkaar gespeeld en gesport kan worden.